ขวดเก็บตัวอย่าง

คำค้นหา :
หมวดหมู่สินค้า :
รายละเอียดสินค้า :

ขวดเก็บตัวอย่าง (Water sampler) ขวดเก็บตัวอย่างสารละลาย ขวดเก็บตัวอย่างปัสสาวะ ตัวขวดและฝาขวด เป็น พลาสติกพีพี Polypropylene (PP) ทนต่อแรงกระแทกและการกัดกร่อนสูง ใช้เก็บตัวอย่าง เป็นผง ของเหลว สารเคมี สารละลาย ปัสสาวะ ดิน
 

รายละเอียดสินค้า

ขวดเก็บตัวอย่าง (Water sampler) ขวดเก็บตัวอย่างสารละลาย ขวดเก็บตัวอย่างปัสสาวะ ตัวขวดและฝาขวด เป็น พลาสติกพีพี Polypropylene (PP) ทนต่อแรงกระแทกและการกัดกร่อนสูง ใช้เก็บตัวอย่าง เป็นผง ของเหลว สารเคมี สารละลาย ปัสสาวะ ดิน
 

information

ขวดเก็บตัวอย่าง (Water sampler) ขวดเก็บตัวอย่างสารละลาย ขวดเก็บตัวอย่างปัสสาวะ ตัวขวดและฝาขวด เป็น พลาสติกพีพี Polypropylene (PP) ทนต่อแรงกระแทกและการกัดกร่อนสูง ใช้เก็บตัวอย่าง เป็นผง ของเหลว สารเคมี สารละลาย ปัสสาวะ ดิน