กรรไกรปากคีบ

$38.95 $52.00 -30%
Item Code: #453217907 :
Availability: In stock
Condition: New

กรรไกรปากคีบ, ปากคีบ (thumb forceps หรือ dressing forceps) ใช้หยิบจับเนื้อเยื่อ มีทั้งชนิดมีเขี้ยว และ ชนิดไม่มีเขี้ยว และจำหน่ายคีมจับเนื้อเยื่อ

Available Options:

Color:
Size chart
รายละเอียดสินค้า

กรรไกรปากคีบ, ปากคีบ (thumb forceps หรือ dressing forceps) ใช้หยิบจับเนื้อเยื่อ มีทั้งชนิดมีเขี้ยว และ ชนิดไม่มีเขี้ยว และจำหน่ายคีมจับเนื้อเยื่อ

information

กรรไกรปากคีบ, ปากคีบ (thumb forceps หรือ dressing forceps) ใช้หยิบจับเนื้อเยื่อ มีทั้งชนิดมีเขี้ยว และ ชนิดไม่มีเขี้ยว และจำหน่ายคีมจับเนื้อเยื่อ